ข่าว/กิจกรรม
 • [24/Oct/2013]
  ลูกค้าเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ต.ค. 56
  .. more
Champ SideBar


เกร็ดความรู้/บริการ


สินค้าทั้ง 2 กลุ่ม มีบริการก่อนและหลังการขาย


การให้บริการ

 • ให้คำปรึกษาในการติดตั้งประตู ,ลูกบิด ,บานพับ , บัวฝ้า , บัวเชิงผนัง , บานซิงค์ฯ 
 • มีคำบรรยาย วิธีการติดตั้ง กุญแจ , ลูกบิดประตู , บานประตู , การประกอบวงกบทั้งในเว็บไซต์ และเอกสาร
 • ผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทสามารถให้คำปรึกษาในการติดตั้งสินค้าต่างๆได้ทั่วประเทศโดยดูจากรายชื่อ ตัวแทนจำหน่าย และการ Link Website ของบริษัทฯ
 • หากสินค้ามีปัญหาหลังจากใช้งาน ซื้อจากผู้แทนจำหน่ายเขตไหนให้เคลมสินค้าผ่านผู้แทนเขตนั้น
 • ขอคำปรึกษาจาก แผนกประสานงานขาย โทร 02-330-8382
 • มีช่างให้บริการในการดัดแปลงประตู , วงกบ PVC SIZE พิเศษได้

วิธีการติดตั้งกุญแจลูกบิดประตู

1. ทำเครื่องหมายบนบานประตู

ให้ทำเครื่องหมายแนวระดับความสูงของสลักกลอนบนขอบประตู ปกติจะอยู่สูงกว่าพื้น 80 - 100 ซ.ม. พับแผ่นวัดขนาดบนขอบประตู ให้ทำเครื่องหมายกึ่งกลางรูกลอนบน แนวระดับความสูง ขนาด 1 นิ้ว ( 25 ม.ม.) และเครื่องหมายจุดศูนย์กลางของรูบนบานประตูขนาด 2 1/8 นิ้ว( 54 มม.) โดยใช้แผ่นแบบที่ใี่ห้้มา

2. เจาะรูติดตั้งกลอน


2.1 ให้เจาะรูขนาด 2 1/8 นิ้ว (54 มม.)ให้ทะลุด้านทั้งสองของบานประตู

2.2 เจาะรูขนาด 1 นิ้ว ( 25 มม.) เพื่อใส่กลอนตรงขอบประตู ติดตั้งกลอนโดยให้ด้านเอียงของสลักชนกับตัวกระทบที่ขอบวงกบ

3. ติดตั้งตัวกันกระทบ
กั้นปลายสลักตาม ที่แสดงในภาพประกอบเพื่อป้องกันแรงกระแทกเมื่อปิดประตูการขุดแซะร่องเพื่อ ฝังแป้นของลิ้นกลอนต้องวางระยะให้อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกัน

4.ถอดชิ้นส่วนหัวลูกบิดด้านกดล็อค

 
กดหัวลูกบิดด้านที่กดล็อคด้านใน ( ห้ามกดเพื่อถอดล็อคฝั่งด้านกุญแจ) เลื่อนลูกบิดออกจากแกนหมุนแล้วถอดแผ่นจานกลมดังรูป

5.ปรับแผ่นจานกลม

หมุนปรับแผ่น จานกลมด้านกุญแจให้ระยะห่างจากจานครอบถึงตัวเรือน 5 มม. ( สำหรับประตูหนา 35 มม.) และ ระยะห่างจากจานครอบถึงตัวเรือน 9 มม. ( สำหรับประตูหนา 45 มม.)

6.การประกอบบล็อค


ประกอบชุดกลอนให้เข้าที่ก่อนประกอบล็อคต้องให้แน่ใจว่าล็อคได้เกาะเกี่ยวกับ กระบอกกลอนและเกาะประสานกับก้านสลักกลอนแล้วสวมลูกบิดตามช่องที่เจาะ ( เช็คด้านกดล็อคหรือด้านกุญแจให้ถูกต้อง) ทดลองบิดหมุนดูว่าลิ้นกลอนทำงานหรือไม่

7.ประกอบแผ่นจานกลม

เลื่อนแผ่นประกบ ไปเหนือแกนหมุน และขันให้แน่นโดยใช้้สกรูยึด 2 ตัว สับแผ่นจานกลมด้านนอกเพื่อให้ล็อคบนแผ่นประกบด้านในแล้วเลื่อนปุ่มลูกบิดไป บนแกนหมุนจนสุดจนสอมเข้าในร่องพอดี ทดลองปิด-เปิดว่าลิ้นกลอนทำงานหรือไม่

8.เรียบร้อยแล้วครับ

ข้อแนะนำในการติดตั้งกุญแจลูกบิดเข้ากับบานประตู
 • ควรเจาะรูลูกบิดให้ทะลุตรงกันทั้งสองด้านของประตูขนาด 21/8 นิ้ว( 54 มม.)
 • เจาะรูลิ้นกลอนของลูกบิดควรให้ได้ขนาด 1 นิ้ว ( 25 มม.)
 • ขัดทำความสะอาดรูที่เจาะไว้ เพื่อติดตั้งลูกบิดให้เรียบร้อยควรปรับปรุงรูให้หลวมพอดีไม่ควรให้ฝืดหรือ คับจนเกินไป เพราะจะทำให้ลูกบิดใช้งานไม่ได้

ข้อควรระวังเวลาติดตั้งกุญแจลูกบิด
 • การถอดหัวลูกบิดให้กดถอดด้านกดล็อค ( ห้ามกดถอดล็อคด้านกุญแจเพื่อถอดหัวลูกบิดออกเพราะจะทำให้ระบบล็อคภายใน และกลไกต่างๆบกพร่องได้ซึ่งจะไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน)
 • การตีหรืองัดแงะชิ้นส่วนต่างๆ ของลูกบิดอาจทำให้อุปกรณ์ภายในคลาดเคลื่อนชำรุดได้
 • ควรตรวจสอบระบบการทำงานของลูกบิดเมื่อประกอบเข้ากับบานประตูเป็นที่เรียบ ร้อยว่าพร้อมใช้งานหรือไม่

ข้อแนะนำวิธีการบำรุงรักษากุญแจลูกบิด

 • ใช้ผ้าธรรมดาชุบน้ำ้ทำความสะอาดก็เพียงพอแล้วอย่าให้ตัวลูกบิดถูกสี หรือทินเนอร์โดยเด็ดขาด
 • ไม่ควรขัดหรือทำความสะอาดตัวลูกบิดด้วยสารเคมีน้ำ้ยา หรือผงซักฟอกโดยเด็ดขาด

152495 Visitors152495 Visitors152495 Visitors152495 Visitors152495 Visitors152495 Visitors152495 Visitors